Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Sławomir Dresler, prof. UMCS
Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. farm. Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Marcin Domaciuk
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr n. farm. Joanna Sajkowska-Kozielewicz
Zakład Chemii Fizycznej, Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook