Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. UP
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. n. farm. Renata Nowak
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr n. farm. Joanna Sajkowska-Kozielewicz
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook