Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP
Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. n. farm. Katarzyna Szewczyk, prof. UM
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Agnieszka Szopa
Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Dorota Tchórzewska, prof. UMCS
Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr n. med. Marta Łuczyk
Zakład Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Anna Walkiewicz
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
Facebook