1 grudnia 2017 r. – 27 kwietnia 2018 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
do 10 maja 2018 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
25 maja 2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
do 3 czerwca 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2018 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 5 pkt. MNiSW. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 3 czerwca 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). Prace nadesłane w związku z poprzednią edycją Konferencji zostaną opublikowane do 15 września 2018 roku. O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook