• od 21 października 2019 r. – 29 kwietnia 2020 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 8 maja 2020 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
22 maja 2020 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
• do 31 maja 2020 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2020 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do do 31 maja 2020 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook