Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

Lublin, 25 maja 2018 r.

Harmonogram konferencji

 

 

• dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play


Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych”. Podczas Konferencji przedstawione zostaną prace z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych oraz przyrodniczych. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii.

Lecznicze właściwości roślin znane są ludzkości już od początków medycyny w Babilonii 2000 lat p.n.e. Do dnia dzisiejszego poznaliśmy ponad 2500 gatunków roślin leczniczych. Stanowią one nie tylko istotny element medycyny i farmacji, ale stały się również powszechnym źródłem substancji biologicznie czynnych, wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, m.in. w uprawie roślin, czy też jako naturalne komponenty produktów codziennego użytku. Według Światowej Organizacji Zdrowia rośliny są składnikiem 25% leków stosowanych na świecie, a w niektórych populacjach leki pochodzenia roślinnego są podstawowym elementem opieki zdrowotnej – stanowią do 80% wszystkich form terapii. Nieoceniony jest również udział związków roślinnych w profilaktyce zdrowotnej oraz kosmetologii i zabiegach estetycznych.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych badań naukowych, pragniemy zaprosić Państwa do prezentacji doniesień i badań dotyczących zastosowania roślin w naukach medycznych i pokrewnych, a także przyrodniczych. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów, naukowców, w tym także studentów i doktorantów zainteresowanych interdyscyplinarną wymianą doświadczeń z zakresu tematyki Konferencji.


Gościem honorowym będzie:

Pani dr hab. Mirosława Chwil – Katedra Botaniki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

która wygłosi wykład pt.: „Rośliny trujące w ogrodzie”


Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Marszałek Województwa Lubelskiego
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

Patronat Medialny

 
 


 

Organizatorzy

Facebook