V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

Lublin/online, 27 maja 2022 r.

• dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych”. Podczas Konferencji przedstawione zostaną prace z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych oraz przyrodniczych. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii.

HARMONOGRAM

Lecznicze właściwości roślin znane są ludzkości już od początków medycyny w Babilonii 2000 lat p.n.e. Do dnia dzisiejszego poznaliśmy ponad 2500 gatunków roślin leczniczych. Stanowią one nie tylko istotny element medycyny i farmacji, ale stały się również powszechnym źródłem substancji biologicznie czynnych, wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, m.in. w uprawie roślin, czy też jako naturalne komponenty produktów codziennego użytku. Według Światowej Organizacji Zdrowia rośliny są składnikiem 25% leków stosowanych na świecie, a w niektórych populacjach leki pochodzenia roślinnego są podstawowym elementem opieki zdrowotnej – stanowią do 80% wszystkich form terapii. Nieoceniony jest również udział związków roślinnych w profilaktyce zdrowotnej oraz kosmetologii i zabiegach estetycznych.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych badań naukowych, pragniemy zaprosić Państwa do prezentacji doniesień i badań dotyczących zastosowania roślin w naukach medycznych i pokrewnych, a także przyrodniczych. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów, naukowców, w tym także studentów i doktorantów zainteresowanych interdyscyplinarną wymianą doświadczeń z zakresu tematyki Konferencji.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Marta Libik-KoniecznyZakład Biologii Stresu, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN
Tytuł wystąpienia: Kultury korzeni włośnikowatych i ich wykorzystanie w badaniach podstawowych i aplikacyjnych


prof. dr hab. Iwona Ciereszko, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
Tytuł wystąpienia: Mechanizmy odpowiedzi roślin na deficyt fosforanów w glebie


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
Wczytywanie
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych. Abstrakty

Redakcja:
Kamila Talarek
Alicja Danielewska
[link]


Organizatorzy

Facebook